Marcel Grega: Hodnotíme rok 2022 a aké sú najväčšie výzvy zadávateľov

Biznis v roku 2022 je silne ovplyvnený postcovidovým obdobím, vojnou na Ukrajine a v súčasnosti energetickou krízou, ktorá každý deň stojí podnikateľa v prostredí SR viac a viac prostriedkov. Stratégie preto zisťovali, ako zvládli slovenské firmy takýto náročný rok a čo ich čaká ďalej. Takto odpovedal generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega:


Ako hodnotíte z pozície biznisu a príležitostí aktuálny rok 2022?
V roku 2022 pokračoval trend rastúceho dopytu po televíznej reklame, čo sa prejavilo na okamžitej vypredanosti televízneho priestoru, ako aj v spúšťaní nových programových služieb. Sami sme po dlhoročných úvahách práve v tomto čase odštartovali projekt spravodajskej stanice JOJ 24, v ktorej s naším najširším redakčným tímom spomedzi všetkých televízií vidíme v dlhodobom horizonte veľký potenciál. Súčasne ale ani televízny trh neobišli dôsledky agresívnej vojny na Ukrajine a inflačnej krízy, ktorá sa odráža v prevádzkových aj produkčných nákladoch. Televízia JOJ však vďaka dlhodobo udržateľnému manažmentu do dnešných dní prešla všetkými krízami posledných dvoch rokov bez nutnosti znižovať stavy či obmedzovať produkciu. Naopak, v krízových časoch sme ešte rástli a spustili viacero služieb spolu s JOJ Play či slovenskou športovou stanicou JOJ Šport, v posledných mesiacoch sme navyše dali zelenú ešte väčšiemu počtu slovenských autorských námetov, ktoré vzbudzujú stále väčší záujem o koprodukčnú spoluprácu v zahraničí. Uplynulý rok bol navyše jedným z programovo najstabilnejších a priniesol celoročne úspešné seriály zasahujúce vysoko afinitné cieľové skupiny, čo dopomohlo k efektívnemu cieleniu kampaní našich klientov.


Aké máte biznisové očakávanie od roku 2023?
Súčasné obdobie patrí medzi najmenej predvídateľné od svetovej finančnej krízy. Práve skúsenosť z roku 2008 nám však pomohla pripraviť sa na podobné situácie a už dnes počítame s rôznymi scenármi vývoja aj našou následnou reakciou. Pre túto chvíľu vývoj na trhu definuje neutíchajúci záujem o televíznu reklamu, čo potvrdili už prvé dni po otvorení obchodovania nového roka. Takýto tlak na televízny priestor sa podpíše pod programovú ponuku, sami už dnes máme pripravených do vysielania niekoľko veľkých seriálových projektov, z ktorých prvý uvedieme hneď v januári.

zdroj: mesačník Stratégie, december 2022
autor: Rastislav Michalko

objavte viac B2B rozhovorov

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram