Kontakt

Firemné údaje

Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
IČO: 35 843 624
DIČ: 2020239023
IČ DPH: SK7120001966
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B

Máte otázky? Napíšte nám

Pre všeobecné informácie: marketing@joj.sk

Tipy a námety na reportáž do spravodajstva môžete posielať: noviny@joj.sk

V prípade otázok týkajúcich sa JOJ play: support.play@joj.sk

Upozorňujeme, aby ste do formulára neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje o sebe ani o inej osobe. Najmä osobitné kategórie osobných údajov, ktoré by mohli odhaľovať rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, údaje tykajúce sa vášho zdravia, či zdravia vášho dieťaťa. Tieto informácie nie sú pre daný účel potrebné, v prípade, ak ich do daného formulára sami uvediete, bude naša spoločnosť nútená tieto osobné údaje vymazať.
Súhla*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
TV JOJ, mapa
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram