Televízia JOJ 24 v sobotu zvíťazila v spravodajskej konkurencii

Televízia JOJ 24 priniesla v sobotu svojim divákom volebné vysielanie, s ktorým
zvíťazila v konkurencii spravodajských televízií celodenne aj v hlavnom
vysielacom čase, v oboch relevantných cieľových skupinách.

V sobotu 6. apríla sa televízia JOJ 24 stala lídrom trhu medzi slovenskými
spravodajskými stanicami v hlavnom vysielacom čase v univerzálnej cieľovej
skupine. Zaznamenala podiel 2,7 %. Porazila tak v prime time konkurenčné televízie
TA3 (podiel 0,8 %) a :24 (podiel 1,8 %).

V cieľovej skupine 12+ sa televízii JOJ 24 darilo aj celodenne, keď získala až
3,8 % podiel. Televízia TA3 získala celodenný podiel 2,8 % a :24 podiel 2,3 %.
Prvenstvo získala JOJ 24 aj v obchodnej cieľovej skupine. V hlavnom
vysielacom čase dosiahla podiel 1,9 %, kým TA3 zaznamenala podiel 0,5 % a televízia
:24 podiel 1,2 %. Úspech dosiahla JOJ 24 aj celodenne s podielom 2,4 %, pričom TA3
včera zaznamenala celodenný podiel 2,3 % v CS 13-55 a stanica :24 len 1,5 % podiel.
Prezidentským voľbám sa JOJ 24 intenzívne venovala niekoľko týždňov.

Dôsledná spravodajská práca, využívanie dát z exkluzívnych prieskumov,
s ktorými dokázala redakcia efektívne pracovať, relevantní hostia ako boli
politológovia, analytici, hostia zo spoločenského života a samotní politici, ako aj súzvuk
celého spravodajského tímu presvedčili televíznych divákov, aby počas oboch dní
prezidentských volieb po 1 .a 2. kole uprednostnili JOJ 24.

objavte viac tlačových správ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram