Nadácia TV JOJ

O brande

Pocit spolupatričnosti je vždy dôležitý a TV JOJ ho aj každý rok pretavuje do nezištnej spolupráce so štátom, spoločenskými, kultúrnymi či charitatívnymi organizáciami. 

Tento rok sa od začiatku konfliktu na Ukrajine všetci snažia pomôcť, ako sa dá. Nadácia TV JOJ sa, napríklad, spojila s organizáciou MAGNA, ktorá distribuuje lieky a zdravotnícky materiál do nemocníc v oblastiach, ktoré sú zasiahnuté vojnou – mediálne podporila verejnú zbierku a prispela tiež sumou 10 000 €. Ďalšou formou pomoci bol Koncert pre Ukrajinu, na ktorom sa umelci pridali k TV JOJ a jej nadácii, aby pomohli spropagovať zbierku Magny širokej verejnosti. Nadácia TV JOJ spolu s Nadáciou J&T tiež zorganizovali materiálnu humanitárnu pomoc, v rámci ktorej zamestnanci TV JOJ i ďalší ľudia z celého Slovenska nazbierali potrebné potraviny, oblečenie a ďalší spotrebný tovar a nadácie zabezpečili ich odvoz kamiónmi a vagónmi sirotám a mamičkám, ktoré museli utiecť z vojnových oblastí. Obe nadácie tiež v spolupráci so spoločnosťou Turancar zabezpečovali prepravu pomoci a tiež bezplatnú dopravu pre Ukrajincov na Slovensku, aj do Prahy. 

Nadácia TV JOJ zároveň naďalej podporuje projekty Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, pokračuje v podpore športových aktivít detí, podarilo sa jej rozšíriť slovenskú florbalovú ligu na ďalšie základné školy a potvrdila úzku spoluprácu JOJ Group s Junior Chamber International Slovakia. 

TV JOJ v spolupráci s Nadáciou TV JOJ vyhlásila finančnú zbierku na pomoc detským pacientom na psychiatrických klinikách na Slovensku a podporila tak šesť špičkových slovenských pracovísk. Projekt Darované Vianoce je dlhoročným ikonickým projektom nadácie,  prostredníctvom ktorého každý rok pomáha niekoľkým sociálne slabým rodinám a poskytuje im konkrétnu materiálnu pomoc vďaka donorom, ktorí s nadáciou spolupracujú.

 

nadacia.joj.sk

objavte viac BRANDOV

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram